Huvudmeny
Framsidan
Om SAGA
Tolkningar
Våra Priser
Referensjobb
Våra Kunder
Kontakta SAGA
Sök på hemsidan
Image In English
Framsidan arrow Våra Priser
Våra Priser PDF Skriv ut E-post


Hyra för Grad 601/1 och en förare 750:-/h + Resa, Restidsersättning, Traktamente, Logi & moms.

Hyra för Grad 601/2 och en förare 1´250:-/h + Resa, Restidsersättning, Traktamente, Logi & moms.
 
Minsta undersökningsyta för Grad 601/1 är 1 hektar. Mindre ytor debiteras ändå för en full dag, samt två dagars processning av insamlad data.

Större ytor brukar ändå bara vara en dags bearbetning av data så länge undersökningsytan inte överskrider 5 hektar då höjs det med 1 dag per 5 hektar.
 
Minsta undersökningsyta för Grad 601/2 är 1 hektar (samanhängande) två dagars processning av data tillkommer upp till 10 hektar sedan 1 dag per 10 hektar.
 
Obs: Förbehållet att undersökningsytan är fri från hinder t.ex högt gräs, sly eller annan inverkan som försvårar undersökningen avsevärt. Brutna grider tar längre tid än fulla grider. Vid Åska avbryts mätningarna omedelbart då dessa maskiner är ledande detta belastas beställaren.
 
Tolkning sker i samråd med respektive arkeolog om han/hon vill att SAGA uttalar sig eller sköter det själv annars sista bearbetningsdagen genomgång av det preliminära mätresultatet ingår i offerten. Den slutgiltiga rapporteringen med den inbundna Tekniska Rapporten. Samt till sist en cd där kartorna bränts in i tiff format. Dessa saker skickas tidigast 5 arbetsdagar efter slutförd mätning. Med reservation om SAGA skall till annan plats efter er direkt. OBS: All överlämnat material är skyddat enligt upphovsrättslagen.
 
Inmätning (GIS)
Inmätningspunkter ombesörjes av Saga och är rektifierade på ortofoto/fastighetskartan, och kan användas i tex arcgis eller arcwiew.

Genomförande
Normal dag på jobbet körs 10-12 grider med Grad 601 /1 men är det svåra förhållanden (kalhygge) kan det kanske bara bli 6 grider. Varje grid är 30x30meter, under gynsamma förhållanden som utförts hos kund så fick kund och SAGA ihop 18 grider på en 8 timmars arbetsdag. brutna grider tar minst lika lång tid om inte längre än fullstora grider. påbörjat område första etableringsdagen kan inte bli lika stor som de övriga dagarna med anledning av första rättning av grid- utsättning samt kalibreringsplats måste lokaliseras.

Området som skall mätas skall vara anpassat så att mätning går att genomföra på ett rationellt sätt. Vid mycket dåligt väder så som t,ex kraftigt regn som gör det omöjligt att gå på en leråker eller vintertid med väldigt isiga förhållanden i kuperad mark som äventyrar förare och maskin avbryts mätningen, vid t,ex dessa cenarior tas beslut i samförstånd beställare och SAGA att mininmera kostnader för båda parter.
 
Fakturering sker med 30 dagar netto. Faktura går ut när mätning är slutförd vilket kan innebära att allt material ej kommit er tillhanda ännu med tanke på andra mätområden i direkt anslutning till kommande mätning/mätningar hos annan kund.
 
Material så som Gridpinnar kan lämnas kvar till en symbolisk summa av 40:-/st + moms
 
Anmälningsplikt enligt fornminneslagen föreligger hos Arkeologerna annars Föreligger den på SAGA.

Störningsmoment/Behjälplig arkeolog 

Rekomendationer så som allmänhet som av nyfikenhet vill veta vad som försigår undanbedes det är med största rekomendation att någon från beställaren är med och svarar på de frågor som kan uppstå samt att det är omöjligt för föraren att genomföra mätning om det kommer en strid ström av människor med olika metallföremål på sig. Detta kan annars dra ut på tiden och föraren inte hinner med det han ska. Detta drabbar (bekostas) då av beställaren. Denna person som också är med kan då vara behjälplig med måttband mm. Då hinner föraren köra fler grider samt vid pågående mätningar, är det bara bra om arkeologen är med då han/hon kan prioritera om området som skall mätas med anledning av de framtagna kartor han/hon erhåller varje morgon. Mätområdet som skall mätas rekomenderas att i direkt anslutning till detta inte finns moderna järnmetaller som stör mätningen avsevärt det kan var t,ex bilar, containrar eller andra metallföremål.
 
Kartmaterialet skall tolkas av SAGA eller av beställaren själv ej annan person från konkurrerande organisationer / företag. Kartmaterialet som tas fram av SAGA förbehåller sig rätten att få använda detta i marknadsförings syfte men att inget av det framtagna materialet delas ut utan beställarens medgivande.

Föreläsning


Vi föreläser även om Magnetometer/gradiometer. Kontakta oss för mer info.
 

 
© 2021 Skandinavisk Arkeologisk Geofysik AB - SAGA
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.