Huvudmeny
Framsidan
Om SAGA
Tolkningar
Våra Priser
Referensjobb
Våra Kunder
Kontakta SAGA
Sök på hemsidan
Image In English
Framsidan arrow Om SAGA
Om Saga PDF Skriv ut E-post

Image
* Klicka på bilden för att se bildspel av tolkningarna
Magnetometer
Gradiometer

Sveriges Gömda glömda historia.

Grad 601 är en magnetometer gradiometer. Den avläser jordens magnetfält och ser om det tidigare förekommit någon mänsklig aktivitet som resulterat i ändrad resestivitet i jorden (magnetiska egenskaper).

Rent ekonomiskt är Grad 601 perfekt anpassad för att kunna avgöra om det tidigare förekommit mänsklig aktivitet i område som är känsligt ur etableringshänseende. Om så är fallet kan etableringar istället föreläggas på annan plats, eller helt avfärdas för att på så vis undvika stora och dyra utgrävningar.

Grad 601 är i första hand ett hjälpmedel för arkeologen att veta vad som väntar under matjordslagret eller annat ytlager.

På så vis underlättas lokaliseringar av arkeologiska lämningar och man kan undvika att lägga slumpmässiga provgropar och kanske missa en hel del arkeologi.

Denna metod ersätter inte på något sätt arkeologen utan är snarare ett mycket viktigt hjälpmedel för honom/henne att kunna bilda sig en uppfattning om vad och var de intressanta fornlämningarna finns.

Ytorna som mäts upp på en dag är ca 1 hektar med Grad 601/1 och 2-2,5 hektar med Grad 601/2. Det är beroende på omständigheter och årstid. Vi var först i landet med en sådan här utrustning.

Grad 601 är också smidig där det inte krävs helt plan eller hinderfri yta.

Grad 601 är ett helt nytt instrument i Sverige och vi kommer med tiden att bli skickligare att med större säkerhet veta vad kartorna vill säga oss, men redan idag ser vi med stor säkerhet vad som är nutida lämningar eller äldre arkeologi.

Man skall inte heller stirra sig blind på om det är en upplösning på 0,1 NT eller 0,01 NT för i många fall där nyetableringar eller annan åverkan på platsen skall till, är detta fullt tillräckligt. Utgrävning kommer man aldrig ifrån, frågan är bara i vilken omfattning.

Bild visar karta över område på ca 4,6 hektar där man kan dra slutsatsen att där finns tre st gravringar. Finns det då bevis som styrker ovanstående? Inventeringar gjorda på 1700-talet, tre gravhögar styrker ovanstående. Men finns inte med i fornminnesregistret. Med tvärvetenskapliga kunskaper kan man med stor sannolikhet misstänka vad som döljer sig i kartan, med lite tolkning kan vi även i denna karta utläsa följande.
 
Moderna saker
Bilväg, Telefonkabel, Vattenledning, Jordutfyllnad i ravin, ägarskifteslinjer och Täktdiken.
 
Geologiska fenomen
Bäcklinjer, gamal strandlinje, berg och tidigare vattensjukt område.
 
Arkeologi
3 st gravringar, större gravområde, boplatsområde, gammal väg, eventuell järnframställningsplats och brunn
 
Detta är en tolkning av denna kartan men är bara ren spekulation och MÅSTE FASTSTÄLLAS AV EN ARKEOLOG SOM HAR GRÄVT UT DETTA OMRÅDE.
 
Denna karta som ni ser här ovan är ren åker och inget av det som syns på kartan syns ovan jord förutom Bilvägen.

Klicka på bilderna för en större version.

Glenn Envall med Grad 601/1
Glenn Envall med Grad 601/2

 

 

 
© 2021 Skandinavisk Arkeologisk Geofysik AB - SAGA
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.